Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

Přehled kurzů

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Nově zavedené předměty v garanci katedry zoologie

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrou botaniky

Nově zavedené předměty v garanci katedry botaniky