Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

14. Zoogeografie (ZOO/ZZP)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugaranti: Doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,

  • Inovace obsahu přednášek
  • Přepracování a zveřejnění elektronických studijních oppor

Zdůvodnění:
Současná náplň předmětu je spíše popisné povahy. Aby náplň přednášky reflektovala současné dění v oboru, bude inovace zaměřena na posílení fylogenetických aspektů biogeografie. V popředí zájmu odborné i laické veřejnosti dnes pak stojí klimatické změny a s nimi související změny v rozšíření organismů v globálním měřítku. Proto bude součástí inovace zdůraznění významu modelových skupin pro sledování klimatických změn. Do přednášky tím bude zahrnut i dosud chybějící praktický ochranářský aspekt biogeografické problematiky, což by mělo mít pozitivní vliv na praktické uplatnění našich absolventů. Aktualizované prezentace budou zveřejněny na webových stránkách UP.