Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

42. Patofyziologie

Nově zavedené předměty v garanci katedry zoologie

Garant: RNDR. Ivana Fellnerová

  • Tvorba multimediálních výukových prezentací i doprovodných textů 
  • Zpracování metodik pro praktická cvičení z patofyziologie 
  • Příprava materiálů pro web

Motivací zavedení nového volitelného předmětu Patofyziologie (přesněji Humánní patofyziologie) je snaha zlepšit základní vědomosti v oblastech, kde biologické znalosti přímo ovlivňují životní postoje a způsob života každého z nás. Na základě opakovaného průzkumu zájmu studentů je pro ně tento předmět velmi atraktivní.

V dnešní době jsou pro celou společnost obrovskou zátěží civilizační onemocnění (metabolický syndrom, kardiovaskulární onemocnění, onkologická onemocnění, alergie, virové epidemie atd..). Tato onemocnění odčerpávají největší prostředky ze zdravotnictví a jsou hl. příčinou pracovní neschopnosti. Přitom řadu těchto problémů lze eliminovat nebo alespoň zmírnit úpravou způsobu života a zvýšení osobní zodpovědnosti za vlastní zdraví, což je bezprostředně vázáno na odpovídající znalosti v dané problematice. Je zřejmé, že základní orientaci v těchto biomedicinských oborech by si měl osvojit každý VS vzdělaný biolog ve. učitelských studijních programů (výchova dalších v podobném duchu). Podobně jako ve fyziologii i zde bude výklad látky doplňován „na míru" vytvořenými animačními schématy a interaktivní diagramy.

Humánní patofyziologie bude navazovat na základní fyziologické předměty a imunologii a poskytne studentům komplexní pohled a vzájemné propojení teoretických poznatků i praktických biomedicínckých aplikací.