Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

Cíle projektu

Financování poskytované Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mláděže a tělovýchovy v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost umožňuje rozsáhlou inovaci akreditovaných biologických oborů na PřF UP formou rozšíření o molekulárně biologické zaměření, posílení praktické výuky v terénu a zavedení nových postupů do přípravy kvalifikačních prací studentů i výuky. Tyto změny zvyšují kvalitu absolventů a možnosti jejich uplatnění po absolvování studia.

Inovace profilu absolventů je založena na zařazení nových přednášek, inovací stávajících předmětů, podstatně modifikovanou nabídkou bakalářských, diplomových a doktorských prací se zaměřením na molekulární a experimentální biologii a ekologii. Nové zaměření biologických oborů bude zajištěno pracovníky s intenzivním zapojením do výzkumu a spolupráce se zahraničními institucemi (Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph D, Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D - v oboru botaniky, Prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., Prof. Ing. Stanislav Bureš, Doc. Mgr. Tomáš Grim Ph.D a Doc. Mgr. Vladimír Remeš Ph.D v zoologických oborech. Jejich přednášky a témata kvalifikačních prací navazují na jejich výzkumné programy a budou nabízeny i studentům jiných oborů v rámci Přírodovědecké UP. Absolventi získají možnost aplikace molekulárně-biologických metod ve své práci na katedrách.

Důležitým cílem projektu je celkové zvýšení počtu externích přednášejících se zkušenostmi z praxe s důrazem na požadavky potenciálních zaměstnavatelů. Budou zajištěny přednášky odborníků v anglickém jazyce a v rámci projektu bude umožněn výjezd vybraným pracovníkům a studentům do zahraničí.