Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

38. Kurz terénní ornitologie (ZOO/KTORN)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: RNDr. Peter Adamík PH.D.

  • Zpracování studijních materiálů ke kurzu a jejich uveřejnění na webu 
  • Podpora cílové skupiny při účasti na terénním kurzu

Inovace předmětů spočívá v zavedení tzv. distance sampling techniky do monitoringu populaci ptáků. Jedná se o stěžejní techniku, která se stává novodobým standardem pro odhad populací zvířat. Studenti se naučí pracovat s technikou v terénu a následně vyhodnocovat data pomocí software Distance. V rámci inovace kurzu budou připraveny i studijní materiály v podobě pdf souborů na webu UP s tzv. step-by-step postupem při moderním monitoringu ptáků.