Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

28. Určovací praktikum ze zoologie - bezobratlí (ZOO/URPRK)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugaranti: Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., RNDr. Vladimír Uvíra, Ph.D., RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D., RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.

  • Vytvoření manuálů pro cvičení, včetně cizojazyčných určovacích pomůcek
  • Seznámení s elektronickými určovacími systémy

Zdůvodnění:
Určovací praktikum je základní rozšiřující předmět, který navazuje na kurzy zabývající se systémy živočichů. V tomoto předmětu musejí studenti využívat dříve získané znalosti ze srovnávací morfologie a anatomie a uplatnit základní přehled v systému živočichů. Na tomto základě je rozvíjena jejich schopnost přesné determinace jednotlivých skupin organismů. Tyto znalosti jsou velmi významné jak v případě vědeckého zaměření, tak na pracovních pozicích v ochraně přírody. Cílem je seznámení studentů s různými typy určovacích klíčů a to včetně elektronických identifikačních systémů. Část literatury k determinaci bude poskytnuta v anglickm jazyce, abychom zajistili seznámení posluchačů s anglickou terminologií. Determinační materiály v cizím jazyce budou poskytnuty v předstihu, včetně zpracovaných terminologických slovníčků k dané skupině.