Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

40-41. Anglický dokumentární film l, II, EKO/ADF1,ADF2

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant : RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.

  • Zlepšení schopnosti poslechu anglického textu a zlepšení komunikaních schopností studentů
  • Posílení odborné slovní zásoby
  • Volba aktuálních témat

Zdůvodnění:
Ačkoliv se jazyková vybavenost studentu zlepšuje a umožňuje čtení odborné literatury, slabinou zůstává poslech a aktivní komunikace. V průběhu jednotlivých lekcí studenti sledují přírodopisný dokumentární film v anglickém znění, po jeho skončení následuje diskuze o epizodě v angličtině facilitovaná vyučujícím. Pro studenty je podmínkou k udělení zápočtu nejen aktivní účast na hodinách, ale i příprava Aj-Cj slovníčku odborné slovní zásoby k vybrané epizodě (studenti mají předem k dispozici Aj titulky k dané epizodě - viz http://ekologie.upol.cz/ad/tuf/EKO-ADFl.htm či http://ekologie.upol.cz/ad/tuf/EKO-ADF2.htm). Cílem projektuje umožnit studentům seznamování se s odbornou angličtinou, její udržování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby. Toho je navíc dosaženo poutavou formou sledování dokumentárního filmu a následnou zábavnou diskuzí oněm.

Pro potřeby kurzů je třeba doplnit nabídku dokumentů - zakoupením DVD. Předpokládáme rozšíření nabídky programů i pro individuální studium studentů bez přímé souvislosti s lekcemi v inovovaném kurzu.