Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

6. Bryologie - BOT/BRYSB - ZS

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrou botaniky

RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.

  • Inovace přednášek, tvorba studijní opory a její umístění na webové stránky
  • Vytvoření herbářové sbírky pro výuku
  • Virtuální bryologické exkurze do okolí Olomouce

Zdůvodnění:
Problémem výuky kryptogamických rostlin (tedy i mechorostů) je mj. jejich obtížná uchopitelnost, před stavíte Inost a odtud pramenící jakási odtažitost a malá obliba ve  srovnání  s jinými  botanickými  disciplínami.  Inovace je  proto zaměřena na přiblížení této fýlogeneticky velmi staré skupiny rostlin. Umístění názorné opory a virtuální exkurze na webových stránkách rozšíří možnost uplatnění tohoto studijního materiálu pro studenty a pedagogy jiných typů škol i pro veřejnost.