Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

2. Aplikovaná biologie (BOT/ABP) zoologická část

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugarant: Prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., Mgr. Václav Kubeček, Ing. Anna Stará, Ing. Milena Březíková.

  • Příprava nových přednášek včetně změn ve struktuře přednášené látky
  • Zapojení odborníků z praxe do výuky.
  • Vypracování studijních materiálů dostupných v elektronické formě studentům.
  • Vybudování volně přístupné sbírky ekonomicky významných organismů na katedře zoologie.

Zdůvodnění:
Aplikovaná biologie je nadstavbový kurz, který má pomoci orientaci studentů aplikacích biologie v každodenním životě. Cílem je představit veškeré aspekty aplikací a to včetně oborů jako je chemická ochrana rostlin, používání geneticky modifikovaných organismů nebo podstaty ekologického a biologického zemědělství, které jsou často diskutovány bez hlubší znalosti problematiky. Přednášející má předchozí zkušenosti z práce v zemědělském výzkumu a navrhujeme zapojení dvou pracovníků Státní rostlinolékařské správy, kteří seznámí studenty se strukturou státní správy v ochraně rostlin a povolovacím a monitorovacím systémem regulujícím aplikaci pesticidů v zemědělství, lesnictví a skladovém hospodářství.

Botanická část kurzu byla inovována v rámci jiného projektu OPVK. Zoologická čát dosud inovována nebyla a tato inovace je navržena v souvislosti s výměnou přednášejících.