Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

20. Obecná zoologie (ZOO/OBZO)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugaranti: RNDr. A. Celechovský, Ph.D.

  • Inovace studijních materiálů 
  • Rozšíření praktických prvků ve výuce

Inovace, modernizace a doplnění stávajících výukových textů z histologie a multimediální zpracování dalších částí a materiálů k přednáškám s využitím nových poznatků z molekulární a buněčné biologie, lékařství a embryologie, a jejich zpřístupnění na web UPOL s možností pozdějšího doplňování. Posílení praktické výuky v návaznosti na potřeby medicínských, biotechnologických a zemědělských firem a institucí. Doplnění archivu trvalých preparátů a jejich digitalizace. Příprava a vypracování výukových prezentací (včetně fotografií) a osnov protokolů kjednotlivým cvičením a jejich zpřístupnění na web UPOL, umožňující aktivnější a samostatnější zapojení studentů do práce v laboratoři včetně zdokonalení a procvičení práce s mikroskopem.