Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

Realizační tým

Katedra botaniky

Ondřej Vladan doc. RNDr. Ph.D.
Duchoslav Martin RNDr. Ph.D.
Hašler Petr doc. RNDr. Ph.D.
Hradílek Zbyněk RNDr. Ph.D.
Kitner Miloslav RNDr. Ph.D.
Lebeda Aleš prof. Ing., DrSc.
Mieslerová Barbora RNDr. Ph.D.
Mládek Jan Mgr. Ph.D.
Sedlářová Michaela doc. RNDr. Ph.D.
Trávníček Bohumil doc. RNDr. Ph.D.
Vašut Radim Jan RNDr. Ph.D.
Brandová Blanka Mgr.
Dvořák Petr Mgr.
Hroneš Michal Mgr.
Jandová Michaela Mgr.
Majeský Luboš RNDr.
Sochor Michal Mgr.
Spíšek Zdeněk Mgr.

Katedra zoologie

Bocák Ladislav, Prof.Ing. Ph.D
Bureš Stanislav, Prof.Ing. CSc
Kubeček Václav Mgr.
Janíčková Broňa Mgr.
Vláčilová Alena Mgr.
Kundrata Robin Mgr.
Čelechovský Alois Mgr. Ph.D
Adamík Peter Mgr. Ph.D.
Grim Tomáš doc. Mgr. Ph.D
Veselý Milan RNDr.  Ph.D
Fellnerová Ivana RNdr Ph.D
Krist Miloš RNDr Ph.D
Remeš Vladimír doc. RNDr. Ph.D
Weidinger Karel doc. Mgr Ph.D
Sklenařová Kateřina Mgr.

Katedra ekologie

Tuf Ivan H. Mgr. Ph.D

Dančák Martin, Mgr. Ph.D.