Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

24. Biologická technika 2 (ZOO/ZTX2)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

Zdůvodnění:
Předmět je určen primárně pro studenty učitelských kombinací obsahujících biologii a je zaměřen na jejich přípravu pro vedení terénní výuky na středních školách. Požadavek většího podílu praktické výuky se týká i nižších stupňů vzdělávání a probíhající modernizace vybavení středních i záladních škol klade většínároky na vyučující, aby zvládali praktické metody, které mohou demonstrovat studentům. Ačkoliv se posiluje multimediální složka výuky, praktická práce s biologickým materiálem zůstává nezastupitelnou pro přivedení studentů k přírodovědnýcm oborům. Studenti učitelské biologie se v předmětu seznamují se základními dovednostmi při práci s mikroskopem a preparační lupou. Mimo to budou nově představeny také základní metody sběru a konzervace zoologického materiálu - díky těmto znalostem by budoucí učitelé měli být schopni poradit studentům na středních školách jak správně získávat a uchovávat biologický materiál. Podpora z projektu je žádána pro možnost zvýšení rozsahu výuky praktických postupů, které vyžadují zajištění spotřebním materiálem. Pro web budou připraveny učební materiály