Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

11. Parazitologie (ZOO/PARSB)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugaranti: RNDr. Libor Mazánek, Ph.D.

  • Zpracování studijních materiálů v elektronické formě a jejich zveřejnění na webu 
  • Posílení praktických prvků ve výuce

Zdůvodnění:
Parazitologie je významným aplikačním oborem a je vyučována na pracovišti externími pracovníky, kteří v oboru dlouhodobě pracují a mohou studentům uceleně představit obor. Inovace studia bude spočívat v rozšíření praktické výuky ve cvičeních a v modernizaci přednášek, podpora bude použita především na podporu spotřebního materilu pro cvičení.