Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

10. Biostatistika (BOT/BSTSB) - ZS

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrou botaniky

Garant a spolugaranti: RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D., Mgr. J. Mládek a Mgr. M.Jandová

Inovace přednášek a cvičení - vytvoření a umístění studijních opor (prezentací, vzorových příkladů a jejich řešení ve vybraných statistických balících) na webové stránky

Zdůvodnění: S rozvojem různých biologických disciplín a jejich kvantitativní povaze s nutností náležitě a správně analyzovat pozorovanou variabilitu dat a zároveň s dostupností výpočetní techniky a řady softwarových balíků je nutné vedle klasického "ručního" počítání zvládat i statistické výpočty v příslušných programech. Plánovaným výstupem je aktualizace prezentací teoretických postupů o novější statistické procedury, které se postupně stávají standardem, vytvoření studijních podpůrných materiálů (příkladů) pro cvičení a jejich vzorové řešení ve vybraných programech, včetně jejich umístění na webové stránky.