Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

11. Molekulární biosystematika BOT/MBS- ZS

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrou botaniky

Garant: RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D., RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D., RNDr. Luboš Májesky, Michaela Jandová, Michal Sochor

Inovace přednášek - vytvoření a umístění studijních materiálů na webové stránky, rozšíření obsah kurzů o softwarové vyhodnocení dat.

Inovace cvičení - zavedení konkrétních metod molekulární genetiky do cvičení a zavedení praktické analýzy a vyhodnocení dat adekvátním softwarem.

Zdůvodnění:
 Molekulární metody výzkumu rostlin je velice dynamicky rozvíjející se obor. Cílem je rozšířit obsah předmětu o nové metody a především o zpracování získaných molekulárních dat nejnovějšími statistickými postupy. Posláním kurzu je, aby studenti dokázali nejen zvolit vhodnou metodu výzkumu pro své vědecké otázky, ale zároveň dokázali svá experimentální data správně vyhodnotit. Cílem inovace je zavedení  některých  molekulárních  metod   a  práce   se   softwarem   do   cvičení a přednášek.