Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

6. Obecná entomologie (ZOO/OBENT)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugaranti: Prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., Mgr. Robin Kundrata

  • Inovace přednášek, tvorba studijní opory a její umístění na webové stránky
  • Vytvoření sbírky preparátů pro výuku
  • Vytvoření manuálu pro zvládnutí základních metod srovnávací morfologie hmyzu

Zdůvodnění:
Kurz obecné biologie navazuje na předměty systém a fylogeneze bezobratlých a entomologie a rozvíjí znalosti srovnávací morfologie. Vzhledem k předchozím znalostem student je nutné posílení praktické práce s organismy, aby se omezil rozsah teoretické výuky a soutředilo se na přípravu pro praktickou práci s organismy jao pro účely taxonomcké praxe, tak pro experimentální obory.V současnosti není k dispozici studijní materiál pro předmět a není připravena sbírka preparátů pro cvičení, takže je ntn veškeré disekce prvádět de novo na cvičení. Předmět byl převzat novým přednášejícím v roce podání granotvého návrhu.

Navrhujeme vytvoření sbírky objektů pro studium a vytvoření studijního materiálu v elektronické podobě.