Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

39. Ekologie živočichů - kurzy: EKO/EKZSB, EKO/EKŽO

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant : RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.

  • Podstatná inovace kurzu po převzetí novým přednášejícím
  • Příprava studijních materiálů, které budou publikované v elektronické formě

Předmět ekologie živočichů bude přednášen ve dvou variantách jako samostatné kurzy pro studenty systematické biologie a ekologie a pro studenty ochrany a tvorby životního prostředí. V obou kurzech budou probrány obecné principy oboru a následně aplikace apoužívané metody. Struktura výuky bude zaměřena na předpokládané uplatnění příslušných studentu.

Předmět bude zajištěn novým přednášejícím (IHT), kterýsi musí připravit kompletně novou osnovu, sylabus i prezentace. Součástí inovace kurzu je příprava studijních materiálů, které budou publikované v elektronické formě lehce dostupné studentům.