Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

Harmonogram

Projekt je plánován na období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2015. Modifikace studia bude probíhat v celém období a bude průběžně hodnocena odezva studentů a zaváděny další modifikace. Součástí projektu je zpracování studijních materiálů a rozšíření demonstračních sbírek pro výuky. Tyto aktivity jsou soustředěny do prvních dvou let projektu.