Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

13. Fylogeneze a systém strunatců (ZOO/SSP) - učitelské obory

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugaranti: Doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,

  • Inovace obsahu přednášek
  • Přepracování a zveřejnění elektronických studijních oppor

Zdůvodnění:
Obsah přednášek je v současné době založen na učebnicích starých cca 10 let, což je u rychle se měnících názoru na fýlogenetické vztahy nedostačující. Inovace bude spočívat v aktualizaci prezentací podle poznatků dramaticky se rozvíjející molekulární fýlogenetiky. Dále bude větší pozornost věnována moderním pohledům na funkční vysvětlení anatomie obratlovců. Aktualizované prezentace budou zveřejněny na webových stránkách UP.