Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

18. Terénní cvičení z ekologie obratlovců; (ZOO/TCEO)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugaranti: Doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,

Zdůvodnění:
Terénní cvičení z ekologie obratlovců probíhá jako 4-denní výjezd do terénu, kde si studenti procvičí schopnost správně a pohotově určovat zástupce středoevropské fauny obratlovců. Dosud byly k dispozici pouze méně kvalitní určovací klíče českého původu. Inovace předmětu spočívá v zakoupení špičkových zahraničních určovacích příruček v anglickém jazyce. Použití požadované literatury (viz níže) by vedlo k lepší kvalifikaci našich absolventů prostřednictvím zvýšení nároků na schopnost identifikace druhů s použitím zahraniční literatury.

Svensson et al. 2010: Birds of Europe: Second Edition (Princeton Field Guides) Arnold et al. 2003; Reptiles and Amphibians of Europe (Princeton Field Guides) Macdonald 2001: Mammals of Europe (Princeton Field Guides) Maitland & Linsell 2006: Guide to Freshwater Fish of Britain and Europe