Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

7. Výběrové přednášky z botaniky 1 a Výběrové přednášky z botaniky 2 (BOT/VPAU, BOT/VPBSB)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrou botaniky

Garanti:  RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D., Mgr. J. Mládek

Inovace přednášek - cílem je vedle jednorázových a časově omezených (1-2 hodiny) přednášek nabídnout studentům ucelené jednorázové bloky předních odborníků z jiných univerzitních resp. vědeckých pracovišť, resp. odborníků z praxe, o délce 1-2 dnů (8-16 hodin) na odborně atraktivní témata, která nejsou pokryta odborníky mateřského pracoviště.

Zdůvodnění:
Seznámení studentů s vědeckou problematikou řešenou na jiných pracovištích, navázání bližších vědeckých kontaktů a poskytnutí širšího metodologického přístupu, který povede k rozšíření znalostí studentů.