Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

4. Aplikovaná zoologie (ZOO/APLZO)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugaranti: Prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., Prof. in. Stanislav Bureš, CSc., Mgr. Václav Kubeček, Ing. Anna Stará, Ing. Milena Březíková.

  • Příprava nových přednášek v elektronické podobě, modifikace struktury přednášené látky
  • Zapojení odborníků z praxe do výuky.
  • Vybudování volně přístupné sbírky ekonomicky významných organismů na katedře zoologie (cíl sdílený s inovací předmětu aplikovaná biologie)

Zdůvodnění:
Aplikovaná zoologie je nadstavbový kurz primárně pro studenty systematické biologie a ekologie, který představuje aplikace biologie v hospodářství. Předpokládáme zvýšení účasti studentu oboru ochrana přírody, kteří v posledních letech projevují o kurz zvýšený zájem. Cílem je představit veškeré aspekty aplikací a to včetně oborů jako je integrovaná ochrana, chemická ochrana rostlin, používání geneticky modifikovaných organismů nebo podstaty ekologického a biologického zemědělství. Vzhledem ke potenciálnímu konfliktu mezi zájmy ochrany přírody a ekonomickou činností člověka navrhujem zvýšení objemu informací o obecných principech a systému regulace a omezení rozsahu encyklopedických znalostí o škodlivých organismech.

Přednášející má předchozí zkušenosti z práce v zemědělském výzkumu a navrhujeme zapojení dvou pracovníků Státní rostlinolékařské správy, kteří seznámí studenty s diagnostickými službami Státní rostlinolékařské správy, strukturou státní správy v ochraně rostlin a povolovacím a monitorovacím systémem regulujícím aplikaci pesticidů v zemědělství, lesnictví a skladovém hospodářství.