Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

Klíčové aktivity

Příprava, výuka a evaluace inovovaných kurzů

Odborné přednášky externistů z mimouniverzitních institucí

Tvorba studijních materiálů pro cílovou skupinu

Zahraniční stáže studentů a akademických pracovníků

Rozvoj jazykových znalostí, publikačních dovedností a internacionalizace studia