Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

23. Mikroskopická technika (ZOO/MKTSB)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

Zdůvodnění:
Studentům v současnosti ve stále větším rozsahu chybí předběžná příprava pro aplikaci praktických postupů ve studiu organismů. Přitom schopnost zhotovit vlastní mikroskopický preparát je nutností v případě identifikace mnoha organismů. Přes rozvoj molekulárních metod zůstávají tyto postupy nákladově efektivním řešením v aplikované biologii i v terénním výzkumu a v kombinaci s metodami digitálního zobrazování jsou na výši zvládnuté postupy nutné pro komunikaci s laboratořemi v Česku i zahraničí. Kurz bude obohacen o představení nových metod vitálního barvení a barvení trvalých preparátů, práce s novými typy zalévacích médií. Podpora z projektu umožní změnit strukturu výuky posílením důrazu na praktické postupy. Podstatné a dosud nekryté náklady představuje spotřeba chemikálií.

Pro web budou připraveny učební materiály obsahující i manuály umožňující studentům rychlou orientaci v problematice i po nástupu do praxe nebo do výzkumné instituce.