Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

O projektu

Biologie je součástí studia většího počtu studijních programů zaměřených na přípravu budoucích pedagogů na středních školách a odborných pracovníků v různých oborech jako ochrana přírody, základní biologický výzkum nebo odborné pozice v zemědělství, potravinářském průmyslu nebo zdravotnictví.

Biologie prochází v posledních dekádách velmi rychlým vývojem a značně se stírají hranice mezi biologií a biochemií. Zvláště intenzivně do klasické biologie pronikají molekulárně biologické metody, biotechnologické postupy a bioinformatika.

Přírodovědecká fakulta University Palackého jako pracoviště s významným výzkumným zaměřením kontinuálně  modifikuje výuku, aby zlepšila uplatnění absolventů v moderních oborech, které vyžadují multidisciplinárně vzdělané pracovníky ovládájící moderní postupy.