Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

7. Zoologická cvičení v terénu - ZOO/CTP

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garanti: RNDr. A.Čelechovský, Ph.D., RNDr. V.lMra, Ph.D., Mgr. Robin Kundrata, Mgr. Václav Kubeček

Zdůvodnění:
Inovace terénní exkurze je motivována snahou zvýšit efektivnost terénních cvičení. Současné zajištění a organizace výuky se potýká s několika problémy: není připraven výukový materiál přizpůsobený spektru pravidelně pozorovaných organismů v zájmovém území, nedostatek financí omezuje podstatně volbu lokalit, které je možno navštívit a tím omezuje i diversitu kterou je možné studentům prezentovat a současně jsme podstatně omezeni při možnosti zapojení více specialistů pro zajištění exkurze. Dosud není vypracován výukový materiál k terénním cvičením, který by mohl být použitý k přípravě na zápočtový test po cvičení.

Výstupem budou informace k vybraným lokalitám včetně seznamu potenciálních druhů, a fotodokumentace. Realizace bude možná se zapojením většího počtu demonstrátorů do organizace cvičení. Cvičení bude ve větším rozsahu zaměřeno na používání určovacích pomůcek včetně elektronických určovacích systémů, používání online informací při prvotním zpracování materiálu (např. Fauna Europea, Nomenclator Zoologicus, Tree of Life).