Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

31. Imunologie (ZOO/IMUNL)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

  • Tvorba multimediálních výukových prezentací 
  • Příprava testových a procvičovacích schémat 
  • Příprava materiálů pro web

Zdůvodnění:
Náplň předmětu imunologie bude modernizovány vzhledem k vývoji nejnovějších poznatků v molekulární imunologii, transplantaění a nádorové imunologii a problematice autoimunitních onemocnění. Do výuky budou zahrnuty informace o nejnovějších výzkumných metodách i aplikacích v biologické léčbě (imunomodulaění terapie)

Podobně jako ve fyziologii i zde budou vytvářeny animační schémata a interaktivní diagramy které budou využívány při výkladu látky.