Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

32. Systém a biologie motýlů (ZOO/SBMOT)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: RNDr. Alois Celechovský, Ph.D.

  • Inovace předmětu
  • Zpracování a uveřejnění studijních opor

Zdůvodnění:
Inovace a modernizace výuky vypracováním textu a multimediálních prezentací ze systému a biologie motýlů s využitím poznatků z fylogeneze, molekulární a buněčné biologie, a jejich zpřístupnění na webu UPOL s možností pozdějšího doplňování. Tyto budou obsahovat základní přehled fylogeneze, charakteristiku řádu a jednotlivých významných taxonů ČR, Evropy a světa. Text bude doplněn fotografiemi zejména dospělců, ale i dalších vývojových stádií. Modernizována a doplněna bude výuková expozice motýlů na studijní chodbě. V rámci cvičení bude kladen důraz na posílení praktické výuky, zvládnutí metod preparace a determinace, směřující k aktivnímu zapojení studentů do práce v laboratoři a v terénu, v návaznosti na potřeby zemědělských a lesnických firem, institucí státní správy a ochrany přírody.