Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

1. Evoluční biologie (ZOO/EVBSB)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugarant: Prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., Prof. Ing. Stanislav
Bureš, CSc.

  • Inovace přednášek - aktualizace přednášek a vytvoření nových studijních materiálů a jejich umístění na web.
  • Propojení výuky s posledními trendy v evolučně -biologickém výzkumu.

Zdůvodnění:
Evoluční biologie je základní disciplínou ovlivňující chápaní biologických procesů a
vzniku diversity. Aplikace molekulárních metod otevírá nebývalé možnosti studia evolučních procesů. Přednášející jsou aktivní ve výzkumu specialních procesů v hybridních zónách, evoluci mimikry a ovlivnění stavebních plánů heterochronickými změnami. Cílem je poskytnout studentům mimo obecného evolučné biologického základu i přehled o posledních tendrech oboru a používaných metodách výzkumu, aby se posílilo interdisciplinární chápání výzkumu v biologii.

V části výuky budou podrobně rozebrány konkrétní příklady evolučních procesů, jak byly přednášejícími publikovány v časopisech jako Science, Nature nebo Evolution. Pro kurz budou zpracovány studijní materiály a k dalšímu rozšiřujícímu studiu budou poskytnuty rozsáhlejší prezentace vybraných projektů. Část rozšiřujících materiálů pro výuky evoluční biologie bude poskytnuta v anglickém jazyce.