Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

27. Ichtyologie (ZOO/ICHT)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: RNDr. Vladimír Uvíra, Ph.D., Doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.

  • Inovace přednášek
  • Zpracování studijních podpor v elektronické formě a jejich uveřejnění na web

Ichtyologie je kurzem navazujícím na výuku systému a klasifikace obratlovců. Kurz prohlubuje znalosti z klasifikace, evoluce a biologie ryb a obsahuje jako zásadní část i základy rybářství. Část věnovaná rybářství je zajišťována externím specialistou pracujícím v oboru rybářství (Doc. Adámek).

Cílem ivovace je přepracování struktury výuky a zohlednění posledních poznatků vyplývajících z molekulárních studií v přednáškách. Praktické aspekty mají připravit absolveny k tornu, aby v prozici pracovníků ochrany přírody byli schopni komunikovat s podnikatelskými subjekty v rybářství.