Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

36. Etologie (ZOO/ETOSB)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

RNDr. Miloš Krist, Ph.D.

  • Inovace předmětu
  • Příprava studijních opor a jejich zveřejnění v elektronické formě na webu

Zdůvodnění:
Obsah kurzu bude inovován v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru. Přednášky budou vycházet zejména z moderní učebnice "Perspectives on Animal Behavior" autorů Goodenough a kol., která vyšla v roce 2010 v respektovaném vydavatelství John Wiley & Sons, Inc. Přednášky budou doplněny podle dalších učebnic, odborných článků, a výsledků vlastního výzkumu přednášejícího. Důraz bude kladen na rychle se rozvíjející oblasti etologie jako je třeba genetická a epigenetická kontrola chování, neurobiologie nebo interakce mezi hormony, prostředím a chováním. Přednášky budou vytvořeny v powerpointu a budou dostupné na univerzitním webu. Prezentace budou multimediální s obsahem obrázků, zvuků a videí. V rámci cvičení budou studenti vyjíždět na univerzitní výzkumné plochy, kde budou provádět jednoduché experimenty a pozorování modelových druhů (sýkora koňadra, včela medonosná aj.). V rámci seminářů budou studenti číst odborné články psané v angličtině a poté prezentovat a diskutovat jejich obsah, metodologické přístupy a výsledky.