Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

26. Hydrobiologie (ZOO/HBLSB)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

RNDr. Vladimír Uvíra, Ph.D.

  • Inovace přednášek
  • Zpracování studijních podpor v elektronické formě

Zdůvodnění:
Voda jako životní prostředí, základní fyzikální a chemické vlastnosti vody, koloběh látek ve vodách. Charakteristika abiotických faktorů jednotlivých typů vodních ekosystémů, funkční struktura společenstev, ekologické adaptace vodních organismů. Potravní zdroje -trofické skupiny, vnitro- a mezidruhové interakce. Sezónní cykly a životní strategie bentických organismů. Znečišťování a samočištění, eutrofízace, acidifikace, principy čištění odpadních vod. Moderní metody bioindikace - species traits. Moderní teoretické koncepty v hydrobiologii.