Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

44. Sběr a preparace zoologického materiálu.

Nově zavedené předměty v garanci katedry zoologie

Garant a spolugarant: RNDr. Milan Veselý, Ph.D., RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.

Zdůvodnění:
Navrhujeme zavedení předmětu C pro všechny biologické obory, který bude zaměřen na praktické seznámení s terénními zoologickými metodami. V současných kurzech není dostatek prostoru pro obsáhlejší demonstraci a výuku metod sběru, konzervace a preparace zoologického materiálu. Seznámení s těmito metodami je určeno primárně pro posluchače v programu učitelské biologie a umožní jim vytvořit si vlastní depozitář zoologického materiálu pro výuku studentů na středních školách a případně vést studenty se zájmem o biologii v rámci mimočkolních aktivit. Volba bude umožněna již v bakalářském stupni pro studenty, kteří neuvažují o pokračování v magisterském studiu a budou lépe připraveni pro práci v ochraně přírody nebo mimoškolním vzdělávání.