Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

46. Experimentální metody terénního výzkumu (ZOO/EMTV)

Nově zavedené předměty v garanci katedry zoologie

Garant: Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.

  • Zavedení nového předmětu orientovaného na praktické dovednosti 
  • Zpracování studijní podpory ke kurzu

Zdůvodnění:
Absolventi oboru SBE i učitelství biologie by měli být seznámeni se základními metodami aplikovaného výzkumu a kontroly škůdců v zemědělství, lesnictví, zahradnictví i sadovnictví. Současně by měli v praxi umět použít různé metody sběru a metody pro stanovení kvalitativního i kvantitativního vyhodnocení početnosti bezobratlých i obratlovců ve společenstvech. Předmět je praktického charakteru, prováděný hlavně v terénu a navazuje na teoretické předměty zaměřené na systém, fylogenezi a biologii bezobratlých a obratlovců a na předmět Aplikovaná zoologie. Na předmět navazuje inovovaný předmět Analýza experimentálních dat. Přehled metod bude zveřejněn na www. stránkách UPOL.