Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

5. Obecná mykologie (BOT/OMK, OMKSB) - ZS

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrou botaniky

Garanti a spolugarant: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., Doc. RNDr. Michaela Sedlářova, Ph.D., RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Inovace přednášek - vytvoření studijních opor a umístění na webové stránky

Zdůvodnění:
Zařazení  aktuálních  mykologických  témat,  modernizace   studijních materiálů (dostupná literatura v češtině je zr.  1989). Plánovaným výstupem jsou skripta pro výuku tohoto předmětu v tištěné verzi.