Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

9. Kolokvium k diplomové práci z botaniky l (BOT/KDP2)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrou botaniky

Garanti:  RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D., Mgr. J. Mládek

Inovace seminářů - změna struktury semináře a zavedení nových prvků do výuky (např. diskuse nad vědeckými články)

Zdůvodnění:
Dosud proběhnuté semináře ukázaly nutnost lépe organizovat a integrovat výraznou variabilitu témat závěrečných (bakalářských, magisterských) prací z biologie rostlin a zapojit do účasti jak všechny pedagogy vedoucí závěrečné práce, tak jejich studenty. Dalším inovačním počinem bude zavedení diskuse nad zajímavými botanickými články, přiblížení způsobů, jakými se botanici vypořádávají s vědeckými problémy; poukázání na některá úskalí různých forem vědecké komunikace (články, postery, ústní prezentace); podpoření schopnosti samostatného uvažování o botanických tématech s cílem naučit se formulovat poznatky způsobem obvyklým ve vědecké komunitě.