Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

15-17. Zoologický seminář l, II, III, (ZOO/ZOSE1, ZOSE2, ZOSE3)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugaranti: Doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,

Zdůvodnění:
Zoologický seminář si od doby svého vzniku (2004) získal oblibu jak mezi studenty, tak mezi návštěvníky z okolních pracovišť i laiky mimo univerzitu. Získání finančních prostředků na podporu semináře (proplácení zvaných přednášek) by umožnilo zvát více špičkových badatelů jak z ČR, tak ze zahraničí (což dosud nebylo možné). Možnost uvést zahraniční odborníky by také posílila schopnost studentů komunikovat aktivně v Jazyce současné vědy", tedy v angličtině. V rámci semináře bude zavedena povinnost pro studenty posledního ročníku magisterského studia a pro doktorandy referovat a diskutovat o své práci v angličtině.