Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

37. Fyziologie a etologie živočichů (ZOO/FEP)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: RNDR. Ivana Fellnerová, Ph.D., RNDr. Miloš Krist, Ph.D.

  • Inovace předmětu
  • Příprava studijních opor a jejich zveřejnění v elektronické formě na webu

Zdůvodnění:
Kurz je zkrácenou verzí samostatných předmětu etologie a fyziologie garantovaných stejnými přednášejícími. Jeho inovace navazuje na oba předměty. Pro tento kurz budou vytvořeny samostatné prezentace zohledňující požadavky na studenty příslušných oborů.