Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

43. Komplexní exkurze

Nově zavedené předměty v garanci katedry zoologie

Garanti: Mgr. Jan Mládek, Mgr. Martin Dančak, Ph.D., RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D., Mgr. Václav Kubeček, Mgr. Robin Kundrata, RNDr. Vladimír Malohlava, Ph.D.

  • Samostatný kurz určený pro studenty se zaměřením na experimentální a a molekulární biologii
  • Vytvoření studijních materiálů obsahujících popis terénních metod a seznam potenciálně demonstrovaných druhů

Zdůvodnění:
V posledních letech narůstá počet studentů orientovaných na laboratorní experimentální metody. Výuka tradiční biologie je pro tyto skupiny omezená a mnoho studentu projevuje zájem o rozšíření znalostí formou volitelného kurzu a přitom nemají možnost se zúčastnit jiných exkurzí z důvodu mnohem vyšších nároků než odpovídá jejich specializaci. Proto navrhujeme vytvoření samostatného volitelného kurzu, který do jednom bloku zahrne botanické i zoologické disciplíny, bude doplněn o hydrobiologická témata a otázky managementu ochrany přírody. Kurz bude zaměřen na praktické seznámení s organismy a ve zvýšeném rozsahu na metody odběru vzorků, se kterými se mohou absolventi setkat při nástupu do orgánů státní správy v zemědělství, ochraně přírody a komunální hygieně (techniky sběru bezobratlých pro potřeby kvantitativních ekologických výzkumů). Pozornost bude věnována správné praxi při odběru a logistice vzorků pro isolaci DNA a RNA, dokumentaci vzorků a zacházení s biologickými objekty po sběru v terénu.