Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

12. Vegetace České republiky - BOT/VCRSB - LS

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrou botaniky

Garant a spolugaranti: RNDr. Lubomír Kincl, CSc., RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D., Mgr. J. Mládek

Inovace přednášek, tvorba studijní opory a její umístění na webové stránky Virtuální exkurze po lokalitách zajímavých vegetačních typů do okolí Olomouce

Zdůvodnění:
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními charakteristikami nejvýznamnějších typů vegetace v rámci České republiky. Schopnost identifikovat různé typy vegetace, znát jejich vznik, druhové složení, strukturu, ekologii a jejich hospodářský význam je nutnou základní dovedností každého botanicky vzdělaného odborníka a umožňuje mu dobrou uplatnitelnost jak ve vědeckých institucích, tak v orgánech státní správy se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, vzdělávání nebo v jeho soukromé odborné činnosti. Klasifikace vegetace prošla v posledním několika letech bouřlivým rozvojem a inovované přednášky budou reflektovat nejnovější získané poznatky, přičemž zapojením specialistů na vybrané vegetační typy získá kurz kvalitativně vyšší standard.