Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

45. Právní úprava ochrany přírody (ZOO/PUOP)

Nově zavedené předměty v garanci katedry zoologie

Garant: Mgr. Dominika Kovaříková

  • Nově zaváděný předmět zajištěný externím přednášejícím s právnickým vzděláním 
  • Zpracování

Absolventi magisterských oborů SBE a učitelství biologie jsou zpravidla pro praxi dobře vybaveni odbornými znalostmi, bohužel jim však chybí základní orientace v právní oblasti, která se jich v budoucím profesním životě bezprostředně týká. Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základy právní úpravy ochrany živočichů a rostlin, a to především ve vztahu k jejich zaměření (chovy, manipulace s chráněnými druhy při vědecké činnosti, získání potřebných povolení a výjimek apod.). Obsahem bude dále právní úprava ochrany přírody a krajiny, živočichů a rostlin, mezinárodní závazky v oblasti ochrany živočichů a rostlin, základy správního práva procesního - správní řízení, soudní přezkum -správní soudnictví, judikatura v oblasti ochrany rostlin a živočichů. Prezentace budou zveřejněny na www stránkách UPOL.