Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

14. Centra biodiverzity střední Moravy

Nově zavedené předměty v garanci katedry botaniky