Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

19. Tropická ekologie (ZOO/TREKO)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

Zdůvodnění:
Kurz Tropické ekologie přednáší jeden z předních světových tropických ekologů, prof V. Novotný (AVCR, České Budějovice). Inovace kurzu bude spočívat v aktualizaci obsahu přednášek s přihlédnutím k nejnovějším ekologickým, evolučním a ochranářským aspektům tropické ekologie. Kurz bude obsahovat podrobné seznámení s metodami používanými na terénní stanici AV ČR na Papui Nové Guinei, kterou přednášející vede.