Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

Fotogalerie

Aplikovaná zoologie (ZOO/APLZO)

Aplikovaná zoologie (ZOO/APLZO) Zobrazit (2 fotografie) »

Evoluční biologie (ZOO/EVBSB)

Evoluční biologie (ZOO/EVBSB) Zobrazit (3 fotografie) »

Systematická entomologie (ZOO/STENT)

Systematická entomologie (ZOO/STENT) Zobrazit (1 fotografie) »

Obecná entomologie (ZOO/OBENT)

Obecná entomologie (ZOO/OBENT) Zobrazit (3 fotografie) »

Systém a fylogeneze bezobratlých (ZOO/SFBSB)

Systém a fylogeneze bezobratlých (ZOO/SFBSB) Zobrazit (1 fotografie) »

Obecná taxonomie (ZOO/OTXSB)

Obecná taxonomie (ZOO/OTXSB) Zobrazit (1 fotografie) »

Metody vědecké práce (ZOO/MVPSB)

Metody vědecké práce (ZOO/MVPSB) Zobrazit (5 fotografií) »

Věda o vegetaci (BOT/VOV)

Věda o vegetaci (BOT/VOV) Zobrazit (4 fotografie) »

Kolokvium k diplomové práci z botaniky 2 (BOT/KDP2)

Kolokvium k diplomové práci z botaniky 2 (BOT/KDP2) Zobrazit (5 fotografií) »

Výběrové přednášky z botaniky 2 (BOT/VPBSB)

Výběrové přednášky z botaniky 2 (BOT/VPBSB) Zobrazit (3 fotografie) »