Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

Obecná entomologie (ZOO/OBENT)

Obrázek #1 Obrázek #2 Obrázek #3