Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

Určovací praktikum ze zoologie - bezobratlí (ZOO/URPRK)

Obrázek #1 Obrázek #2 Obrázek #3
Obrázek #4