Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

Kolokvium k diplomové práci z botaniky 1 (BOT/KDP1)

Obrázek #1 Obrázek #2 Obrázek #3